>> Workshops & föreläsningar

 
 

Våra workshops och föreläsningar är anpassade till flera målgrupper: kommuner, skolor, fritidsgårdar, föreningar och företag.

Våra workshops och föreläsningar är intensiva och roliga. Vi baserar våra aktiviteter på faktapass såväl som många interaktiva övningar som ger deltagarna utrymme att reflektera över sin egna, såväl som organisationens roll i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från rykten, fördomar och främlingsfientlighet.

Tjänsterna utformas och utförs i samarbete med The Good Tribe, HR Intercultural Bridge med flera.

På förfrågan skickar vi en offert till dig. Vi ger rabatt när du bokar fler än tre aktiviteter vid samma tillfälle.

Vi åtar oss endast kunder som ställer sig bakom vårt manifest.

Kontakta oss för mer information!

 

 

Workshops

Exempel på workshops:

  • Antiryktesmetoden för chefer, medarbetare och förtroendevalda, ~2 h till heldag

  • Antiryktesmetoden för fritidsgårdar, skolklasser och föreningar, ~2-3 h

  • Dagens lektion - Stoppa ryktet!, för skolklasser, ~1,5 h

  • Dilemmaworkshops som metod att stoppa rykten, ~2h till heldag

  • Antiryktescaféer, passar som drop-in på temadagar, mässor, festivaler osv.,~2 h

  • Antiryktesagentutbildning, ~1-4 dagar


 

Föreläsningar

Exempel på föreläsningar:

  • Inspirationsföreläsning med en av våra antiryktesagenter, ~20-60 min

  • Interkulturell strategi och antiryktesarbete i offentlig sektor, ~30 min-2 h

  • Författarsamtal med Josefin Branzell Herz om metodhandboken Stoppa ryktet! ~60 min

 
 
Vid en gruppdiskussion med personer från olika arbetsplatser inom kommunen uttryckte sig två personer grovt rasistiskt gällande kollegor i den egna arbetsgruppen. I samma grupp fanns två personer som en tid innan hade deltagit i ett antiryktescafé, dessa reagerade snabbt och började använda den metod som antiryktescaféet utgår från. Det gjorde att de rasistiska uttalandena blev starkt ifrågasatta men på ett mer konstruktivt än konfrontativt sätt. Det blev tydligt att det faktiskt finns enkla metoder för att ta svåra samtal!
— Kommunal tjänsteperson, 2018 (Antiryktescafé utfört maj, 2018 av The Good Tribe i samarbete med Antirumours Sverige.)