>> Rådgivning

Våra rådgivning riktar sig till organisationer som vill starta eller utveckla sitt antiryktesarbete.

Vi erbjuder exemplevis:

  • Analyser, strategi- och insatsutveckling, samt projektledning.

  • Metodstöd i skarven mellan ord (strategi/policy) och handling (praktik) ute i verksamheten.

  • Stöd till sektorsövergripande utvecklingsarbeten inom organisationen med bäring på interkultur och mänskliga rättigheter.

Tidigare erfarenheter från internationellt antiryktesarbete har visat att framgångsrika insatser oftast utgår från en stad, kommun eller region i starkt partnerskap med engagerade intressenter. Antiryktesarbete lämpar sig såväl för kommuner och regioner som myndigheter, skolor, fritidsgårdar, föreningar och företag.

Vår rådgivning genomförs av experter på respektive område och utformas och utförs i samarbete med The Good Tribe, HR Intercultural Bridge med flera.

På förfrågan skickar vi en offert till dig. Vi ger rabatt när du bokar fler än tre aktiviteter vid samma tillfälle.

Vi åtar oss endast kunder som ställer sig bakom vårt manifest.

Kontakta oss för mer information!