>> Bli medlem: Privatperson

 
 

→ Läs ICC Sveriges stadgar, avsiktsförklaring och integritetspolicy.

Medlemsavgift
Jag väljer följande medlemsskap *
Jag väljer följande betalningssätt för medlemsavgiften *
Personuppgifter
Motivation
Jag godkänner följande:
Jag godkänner ICC Sveriges stadgar *
Jag ställer mig bakom ICC Sveriges manifest *
Som medlem i ICC Sverige ställer du dig bakom vår avsiktsförklaring.
Jag accepterar ICC Sveriges integritetspolicy *
När du lämnar dina uppgifter till oss på ICC Sverige kommer vi att behandla dem i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Du hittar information om hur länge vi sparar dina uppgifter, varför vi behandlar dem och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy.
Jag förstår att jag representeras av en individmedlemsrepresentant på årsmötet *
Alla individer som blir medlemmar representeras på årsmötet av en individmedlemsrepresentant. Läs mer i stadgarna.