>> Bli medlem: Privatperson

 
 

→ Läs Antirumour Sveriges stadgar, manifest och integritetspolicy.

Medlemsavgift
Jag väljer följande medlemsskap *
Jag väljer följande betalningssätt för medlemsavgiften *
Personuppgifter
Motivation
Jag godkänner följande:
Jag godkänner Antirumours Sveriges stadgar *
Jag ställer mig bakom Antirumours Sveriges manifest *
Som medlem i Antirumours Sverige ställer du dig bakom vårt manifest. Varje medlemskap är ett viktigt steg till Antirumours Sveriges vision att bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle där alla vet, kan och vågar bidra till att minska ryktesspridning och stärka sammanhållningen över individ, grupp- och platsgränser.
Jag accepterar Antirumours Sveriges integritetspolicy *
När du lämnar dina uppgifter till oss på Antirumours Sverige kommer vi att behandla dem i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Du hittar information om hur länge vi sparar dina uppgifter, varför vi behandlar dem och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy.
Jag förstår att jag representeras av en individmedlemsrepresentant på årsmötet *
Alla individer som blir medlemmar representeras på årsmötet av en individmedlemsrepresentant. Läs mer i stadgarna.