>> Bli medlem: företag, föreningen och andra organisationer

 

→ Läs Antirumour Sveriges stadgar, manifest och integritetspolicy.

Medlemsavgift
Vi väljer följande medlemsskap *
Vi väljer följande betalningssätt för medlemsavgiften *
Uppgifter om organisationen
Organisationens kontaktperson
Jag har rätt att företräda organisationen och ansöka om medlemsskap i dess namn *
Motivation
Motivera med max 2000 tecken, inklusive blanksteg varför ni vill bli medlemmar i Antirumours Sverige. Berätta gärna om era förväntningar och målet med att vara med i föreningen.
Vi godkänner följande:
Vi godkänner stadgarna *
Vi godkänner Antirumours Sveriges stadgar.
Vi ställer oss bakom Antirumours Sveriges manifest: *
Som medlemmar i Antirumours Sverige ställer ni er bakom vårt manifest.
Vi godkänner integritetspolicyn *
När du lämnar dina uppgifter till oss på Antirumours Sverige kommer vi att behandla dem i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Du hittar information om hur länge vi sparar dina uppgifter, varför vi behandlar dem och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy.