>> Integritetspolicy

Här hittar du information om vår policy för behandling av personuppgifter, vilka uppgifter som vi samlar in, cookies samt länkar till Datainspektionen där du kan läsa mer om dina rättigheter.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om ICC Sveriges medlemmar, kunder, samarbetspartners, volontärer, personer som angett att de vill veta mer om vår verksamhet samt bidragsgivare genom cookies och liknande teknologi besökare på vår webbsida och i sociala medier.

Genom din medverkan och/eller medlemskap i ICC Sverige samtycker du till att de personuppgifter du lämnar behandlas för de ändamål som anges.

  • Vi samlar in och behandlar endast nödvändiga personuppgifter.

  • Vi använder personuppgifterna för att administrera medlemskap och att bedriva och utveckla verksamheten i ICC Sverige.

  • Vi sparar personuppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för till exempel ekonomiskt stöd. Vid föreningens upplösningen raderas alla personuppgifter.

  • Personuppgifter lämnas aldrig ut utanför organisationen. Undantag kan göras för myndigheter, för lagring hos Dropbox och Google Docs, medlemsregister- och medlemsavgiftbetalningstjänster samt bokföringsprogram.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som ICC Sverige behandlar. Om du vill få sådan information, rätta en felaktig personuppgift eller om du önskar att ICC Sveriges behandling av dina personuppgifter ska upphöra kan kontakta oss på hej@antirumourssverige.se.

Uppgifter som vi samlar in

Dessa uppgifter samlar vi in när du blir medlem i föreningen:

  • Namn, e-post, adress, personnummer, telefon/mobil och motivation till medlemsskap.

  • Om du inte vill lämna uppgifterna ovan, kan du inte bli medlem i föreningen. Undantaget är personnummer. Kontakta oss på hej@antirumourssverige.se om du vill bli medlem men inte har något personnummer.

Dessa uppgifter samlar vi in om kunder, samarbetspartners, volontärer, personer som angett att de vill veta mer om vår verksamhet samt bidragsgivare:

  • Namn, e-post, telefon/mobil

  • I de fall du företräder en organisation i kontakten med oss samlar vi även in uppgifter som organisationsnamn, organisationsnummer och organisationsadress.

Vi använder MailChimp för att skicka ut våra nyhetsbrev och andra e-post-uppdateringar. Genom MailChimps analysverktyg kan vi se detaljerade beskrivningar av vem som öppnat ett utskick, när och hur ofta detta skett samt vilka länkar personen klickat på.

Cookies

På Antirumours Sveriges (ICC Sveriges) webbsida och i våra social medier-kanaler använder vi cookies och liknande teknologi. Det går inte att identifiera besökare enbart utifrån exempelvis cookies. Vi kan inte veta besökarens namn eller e-post om hen inte själv anger det. Med hjälp av cookies kan vi förbättra innehållet i våra kanaler. Vi samlar in vanliga uppgifter om när och hur kanalerna används. Till exempel hur besökarna hittat hit, vilket innehåll de har klickat på och läst och vilket operativsystem de använder.

Mer information hos datainspektionen

Hos Datainspektionen kan du läsa mer om dina rättigheter.

Om du tycker att vi behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Uppdaterade 15 november, 2018