>> Om föreningen

Antirumours Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för att öka människors medvetenhet kring de negativa konsekvenserna av rykten och fördomar.

Antirumours Sverige är en nationell folkbildande mötesplats för kommuner, civilsamhälle och näringsliv som vill arbeta mot rykten och främlingsfientlighet. Vi möjliggör även kunskaps- och erfarenhetsutbyte, mobilisering och nätverksbyggande.

Organisationen tar avstamp i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Organisationens värdegrund genomsyras av: Demokrati, Mänskliga rättigheter, Dialog, Civilkurage, Ansvarstagande, Kritiskt tänkande och Källkritik.

Bakgrund

Organisationen Antirumours Sverige grundades den 22 maj, 2018. Antirumors Sverige bygger på det koncept som utvecklades av Barcelona stad 2010 och som genom Antirumours Global har expanderat till en mängd länder och städer.

Grundare och interimsstyrelse

Grundare av Antirumours Sverige är Helena Rojas (ordförande), Evelina Lundqvist (kassör och verksamhetsutvecklare), Josefin Branzell Hertz (press- och kommunikationsansvarig) samt Melissa Besara (vice ordförande).

Antirumours Sveriges styrelse:   Ordförande Helena Rojas: VD Intercultural Bridge, expert för Europarådet  Ledamot Daniel Torres, VD Antirumours Global  Sekreterare Josefin Branzell Hertz: lärare, journalist och författare  Kassör Evelina Lundqvist: VD The Good Tribe  Vice ordförande Melissa Besara, fotbollstränare, lärarstudent och antiryktesagent (ej på bilden)

Antirumours Sveriges styrelse:

Ordförande Helena Rojas: VD Intercultural Bridge, expert för Europarådet

Ledamot Daniel Torres, VD Antirumours Global

Sekreterare Josefin Branzell Hertz: lärare, journalist och författare

Kassör Evelina Lundqvist: VD The Good Tribe

Vice ordförande Melissa Besara, fotbollstränare, lärarstudent och antiryktesagent (ej på bilden)