>> Om föreningen

Intercultural Cities Sverige (ICC Sverige) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideella föreningen som arbetar för ett interkulturellt förhållningssätt och samhällsbyggande. Verksamhetsgrenen Antirumours Sverige arbetar specifikt med för att öka människors medvetenhet kring de negativa konsekvenserna av rykten och fördomar.

Antirumours Sverige är en nationell folkbildande mötesplats för kommuner, civilsamhälle och näringsliv som vill arbeta mot rykten och främlingsfientlighet. Vi möjliggör även kunskaps- och erfarenhetsutbyte, mobilisering och nätverksbyggande.

ICC Sverige tar avstamp i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och arbetar för Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål

Organisationens värdegrund genomsyras av: demokrati, mänskliga rättigheter, dialog, civilkurage, ansvarstagande, kritiskt tänkande och källkritik.

Bakgrund

Organisationen Antirumours Sverige grundades den 22 maj, 2018. Antirumors Sverige bygger på det koncept som utvecklades av Barcelona stad 2010 och som genom Antirumours Global har expanderat till en mängd länder och städer.

I maj 2019 slogs den ideella föreningen Antirumours Sverige och nätverket ICC Sverige samman. Nu går organisationen under namnet ICC Sverige (Intercultural Cities Sverige) och Antirumours Sverige ingår i den ideella föreningen som en verksamhetsgren.

Grundare och interimsstyrelse

Grundare av Antirumours Sverige är Helena Rojas, Evelina Lundqvist, Josefin Branzell Hertz och Melissa Besara.

ICC Sveriges styrelse, 2019-2010:

Helena Rojas, ordförande
(Vakant, vice ordförande)
Malin Johansson, sekreterare
Evelina Lundqvist, kassör
Ledamöter: Mona Nechma, Bojan Brstina, Zaynab Ouahabi

Styrelsen Antirumours Sverige.jpg

Antirumours Sveriges interrimsstyrelse, 2018-2019:

Helena Rojas, ordförande
Melissa Besara, vice ordförande
Evelina Lundqvist, kassör
Josefin Branzell Hertz, sekreterare (sedermera vales Malin Johansson in som sekreterare)
Ledamöter: Daniel de Torres Barderi, Marco Helles