>> FAQ

 

Varför är rykten så farliga?

Forskning har visat att det finns en tydlig koppling mellan rykten, fördomar, stereotypa bilder och diskriminering. Risken är att redan utsatta grupper i samhället stängs ute och smutskastas. Historiska exempel är rykten om judar och romer som utmynnade i förintelsen under andra världskriget.


Hur stoppar man ett rykte?

En metod som våra antiryktes-agenter använder kallas ”Kram, kram, slå”. Namnet antyder att du i de första två stegen är mjuk och inlyssnande. I steg tre, när du väl nått fram till personen du pratar med kan du "slå", alltså leverera dina skarpa argument. Ju mer respekt och ödmjukhet du visar den du samtalar med, desto större chans har du att nå fram med dina fakta och argument.

Ett annat enkelt sätt att stoppa ett rykte är att du inte sprider det vidare.


Finns det bra rykten?

Det beror på vad du menar med “bra” - bra för vem eller vilka? En bra tumregel är att inte sprida information vidare som du inte vet är sann eller falsk.


Varför använder ni ordet antiryktes-agent?

Vi använder begreppet “agent” i betydelsen “förmedlare” eller “representant”. Alla som utbildats i antiryktes-arbete får titulera sig som antiryktes-agenter. Antiryktesagenter är personer som genom dialog med sina medmänniskor kan bidra till att sätta stopp för rykten och främlingfientlighet. Med andra ord en slags “förändringsagent”.


Får man inte tycka vad man vill?

I Sverige har vi yttrandefrihet, så här får du tycka vad du vill. Det du bör vara medveten om är att ogrundad information som sprids vidare kan vara skadligt för individer och grupper av människor. Detta kan få stora negativa konsekvenser, vilket historien har visat.


Är ni åsiktspoliser?

Se svaret ovan.